1 d’octubre, Dia Internacional de les Persones Grans

1 d’octubre, Dia Internacional de les Persones Grans

La COV se suma al Manifest del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat pel dia Internacional de les Persones Grans

Compartir:  Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en Google+Compartir por correoCompartir en PinterestCompartir en Whatsapp

MANIFEST (Català)

L’1 d’octubre, Dia Internacional de les Persones Grans, va ser promogut per l’ONU amb l’objectiu de situar les persones grans al centre d’interès mundial per un dia.

Les persones grans de tot el món continuem patint desigualtats i discriminacions per motiu d’edat. Paradoxalment, quan més s’envelleix la població, més es generalitzen missatges discriminatoris i deshumanitzadors, que s’han fet especialment evidents durant la pandèmia de la Covid-19.

La pandèmia ens ha afectat especialment a les persones grans, essent el grup d’edat on s’han perdut més vides, i també el que ha patit més seqüeles tant a nivell físic com emocional.

Els confinaments i restriccions, l’aïllament social, i l’aturada o demora en visites mèdiques, tractaments o intervencions quirúrgiques, ha provocat un empitjorament general del nostre benestar i en molts casos, un retrocés o vulneració de drets. Per això considerem necessari i urgent reforçar els sistemes de serveis socials i atenció sanitària, amb especial atenció als problemes de salut mental.

La situació a les residències de gent gran, tot i haver millorat a nivell sanitari, continua sent especialment dura pel que fa a la gestió de visites de familiars, sortides i confinaments. La sobreprotecció que pretén garantir la salut de les persones grans que hi resideixen, sovint esdevé un autèntic infern d’aïllament, desconcert i solitud. A més, els nous models de gestió i organització centrats en la persona encara no han estat definits, i la situació del personal continua sent molt precària.

Els centres de dia i les atencions domiciliàries tampoc han recuperat encara la normalitat, fet que complica greument el dia a dia de moltes famílies i suposa un perjudici per a la salut i benestar de les persones grans.

D’altra banda, el procés de digitalització accelerat per la pandèmia s’ha desenvolupat deixant enrere a moltes persones, no només persones grans, sinó de totes les edats i condicions. Convé recordar que facilitar digitalment determinats drets i serveis a la ciutadania perd tot el sentit si per fer-ho se n’han de restringir aquests drets i serveis a una bona part d’aquestes persones. Volem fer especial esment a la discriminació per edat que fan les entitats financeres: tancament d’oficines i caixers, restriccions en l’horari d’atenció o cobraments per gestions bàsiques com per exemple el cobrament de pensions, són pràctiques abusives habituals que no s’haurien de tolerar.

Altres problemàtiques especialment greus són les que tenen a veure amb els habitatges: problemes d’accessibilitat, amb pisos alts sense ascensor o aïllats que dificulten o impedeixen totalment la mobilitat, la pobresa energètica, amb preus desorbitats de l’energia, o els desnonaments.

L’envelliment de la població i el nou paradigma que comporta, és un fenomen global que suposa un gran repte per a governs i organitzacions de tot el món. Les persones cada vegada vivim més anys, i aquest allargament de la vida té conseqüències socials, sanitàries, econòmiques, etc. que s’han d’abordar des d’una estratègia global en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Proclamem també la sostenibilitat del sistema públic de pensions i la necessitat d’impulsar mesures que vagin reduint algunes de les seves desigualtats, com per exemple la bretxa de gènere que s’arrossega del mercat laboral.

I per últim, reivindiquem un any més l’impuls d’una Llei de Gent Gran a Catalunya, que garanteixi els nostres drets i col·loqui a les persones grans i les seves necessitats com a prioritat de l’agenda política.

Aquest 1 d’octubre les persones grans del Baix Llobregat volem reivindicar la nostra plena ciutadania, la vellesa com a patrimoni col·lectiu i l’experiència i trajectòries vitals com a base per a la construcció d’una societat respectuosa, igualitària i de pau.

Moltes gràcies i visca la gent gran!
Baix Llobregat, octubre 2021

Descarrega el Manifest en PDF


MANIFESTO (Castellà)

El 1 de octubre, Dia Internacional de las Personas Mayores, fue promovido por la ONU con el objetivo de situar a las persones mayores en el centro de interés mundial por un día.

Las personas mayores de todo el mundo continuamos sufriendo desigualdades y discriminaciones por motivo de edad. Paradójicamente, cuanto más envejece la población más se generalizan mensajes discriminatorios y deshumanizadores, que se han hecho especialmente evidentes durante la pandemia de la Covid-19.

La pandemia ha afectado especialmente a las personas mayores, siendo el grupo de edad en el que se han perdido más vidas, y también el que ha sufrido más secuelas tanto a nivel físico como emocional.

Los confinamientos y restricciones, el aislamiento social y la parada o demora en visitas médicas, tratamientos o intervenciones quirúrgicas, ha provocado un empeoramiento general de nuestro bienestar y en muchos casos, un retroceso o vulneración de nuestros derechos. Por eso consideramos necesario y urgente reforzar los sistemas de servicios sociales y atención sanitaria, con especial atención a los problemas de salud mental.

La situación en las residencias de personas mayores, aún y habiendo mejorado a nivel sanitario, continúa siendo especialmente dura en lo que respecta a la gestión de visitas de familiares, salidas y confinamientos. La sobreprotección que pretende garantizar la salud de las personas mayores que residen a menudo resulta un auténtico infierno de aislamiento, desconcierto y soledad. Además, los nuevos modelos de gestión y organización centrados en la persona todavía no han sido definidos, y la situación del personal es muy precaria.

Los centros de día y las atenciones domiciliarias tampoco han recuperado todavía la normalidad, hecho que complica gravemente el día a día de muchas familias y supone un perjuicio para la salud y el bienestar de las personas mayores.

Por otra parte, el proceso de digitalización acelerado por la pandemia se ha desarrollado dejando atrás a muchas personas, no sólo a personas mayores, sino de todas las edades y condiciones. Conviene recordar que facilitar digitalmente determinados derechos y servicios a la ciudadanía pierde todo el sentido si, para ello, se restringen derechos y servicios a buena parte de esas personas. Queremos hacer especial mención a la discriminación por edad que realizan las entidades financieras, cerrando oficinas y cajeros, restricciones en el horario de atención o cobros por gestiones básicas como por ejemplo el cobro de las pensiones, son prácticas abusivas habituales que no se deberían tolerar.

Otras problemáticas especialmente graves son las que tiene que ver con las viviendas: problemas de accesibilidad, con pisos altos sin ascensor o viviendas aisladas que dificultan o impiden totalmente la movilidad, la pobreza energética, con precios desorbitados de la energía, o los desahucios.

El envejecimiento de la población y el nuevo paradigma que comporta es un fenómeno global que supone un gran reto para gobiernos y organizaciones de todo el mundo. Las personas cada vez vivimos más años, y este alargamiento de la vida tiene consecuencias sociales, sanitarias, económicas, etc. que deben ser abordadas desde una estrategia global en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Proclamamos también la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la necesidad de impulsar medidas que vayan reduciendo algunas de sus desigualdades, como por ejemplo la brecha de género que se arrastra del mercado laboral.

Y, por último, reivindicamos un año más el impulso de una Ley de Personas Mayores, que garantice nuestros derechos y coloque a las personas mayores y sus necesidades como prioritarias en la agenda política.

Este 1 de octubre las personas mayores del Baix Llobregat queremos reivindicar nuestra plena ciudadanía, la vejez como patrimonio colectivo y la experiencia y trayectorias de vida como base para la construcción de una sociedad respetuosa, igualitaria y de paz.

¡Muchas gracias y que vivan las personas mayores!
Baix Llobregat, octubre 2021 

Decarga el manifesto en PDF

 
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat
... ...