Dijous 24 de maig a les 7 de la tarda 56 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA i seguit l'EXTRAORDINÀRIA

Dijous 24 de maig a les 7 de la tarda 56 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA i seguit l'EXTRAORDINÀRIA

Convocatòria per a socis i sòcies, d’acord amb els articles 34 i 35 dels estatuts de la cooperativa, aprovada en la reunió del Consell Rector del 3 de maig de 2018.

Compartir:  Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en Google+Compartir por correoCompartir en PinterestCompartir en Whatsapp

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
ORDRE DEL DIA

 

  1. Elecció dels interventors/es d’Acta
  2. Presentació dels comptes 2017, tancats a 31/12/2017. Proposta de distribució d’excedents i proposta de destí del Fons d’Educació i Promoció.
  3. Presentació de l’Informe de la intervenció de comptes i del resultat de l’Auditoria
  4. Aprovació, si s’escau, dels comptes 2017, i de les propostes de distribució d’excedents i de destí del Fons d’Educació i Promoció.
  5. Informe de desenvolupament del Pla Estratègic i Pla d’Actuació i presentació de la Memòria social i econòmica 2017
  6. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pressupost 2018.
 
CONVOCATÒRIA
Dijous 24 de maig a les 7 de la tarda
Primera convocatòria 18’30h i segona convocatòria 19h
Local de la COV, a la Pl. Ramon Roigé i Badia, 3
 
DOCUMENTACIÓ
 
Els socis tenen a la seva disposició la documentació econòmica (balanç, pressupost executat i compte de resultats) de l’exercici 2017. Poden passar a consultar aquesta informació per les oficines de la COV, a la Pl. Ramon Roigé i Badia, 3.
L’assistència a l’Assemblea queda limitada a les persones sòcies que han d’acreditar el seu carnet de soci/a o DNI si els hi és requerit. En cas de no assistir, el soci pot ser representat per a una altra persona sòcia que presenti una delegació per escrit i acrediti la condició de familiar (Art.38).
 
El Prat de Llobregat, 4 de maig de 2018

Antonio Pedrero Utrilla 
ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
COV 2018 
 
Convocatòria per a socis i sòcies, d’acord amb els articles 34 i 35 dels estatuts de la cooperativa, aprovada en la reunió del Consell Rector del 20 de abril 2018.
 
ORDRE DEL DIA
 

Elecció dels interventors/es d’Acta 
Elecció de les vacants de membres del Consell Rector: Presidència, Tresorer/a, Vocal 2n i Vocal 4rt.
Presentació de la proposta de creació de Grups de treball.
Torn obert de paraula. 

DOCUMENTACIÓ
 
L’assistència a l’Assemblea queda limitada a les persones sòcies que han d’acreditar el seu carnet de soci/a o DNI si els hi és requerit. En cas de no assistir, el soci pot ser representat per a una altra persona sòcia que presenti una delegació per escrit i acrediti la condició de familiar (Art.38).
 
CONVOCATÒRIA
 
Dijous 24 de maig a les 8 i mitja de la tarda
Primera convocatòria a las 20h i segona convocatòria 20’30h
Local de COV, a la Pl. Ramon Roigé i Badia, 3

 
El Prat de Llobregat, 4 de maig de 2018

Antonio Pedrero Utrilla 

 

 
 

 
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat
... ...