Socis i sòcies

Socis i sòcies

Es pot sol·licitar l'alta com a Soci/a de COV en els casos que exposem a continuació.
 


 

REQUISITS PER A LA SOL·LICITUT DE SOCI/A DE COV

Totes les persones que sol·liciten l'alta com a soci o sòcia de COV han de presentar la següent DOCUMENTACIÓ GENERAL:

• DNI de la persona que sol·licita l'alta i la que solicita la baixa, si és el cas.
• Fitxa amb dades personals i de contacte de la persona sol·licitant.
• Aportació de 160 € al capital social de Cooperativa Obrera de Viviendas (Títol de soci) a efectuar una vegada acceptada l'alta pel Consell Rector (CR).

A més s'ha d' AFEGIR LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT, SEGONS EL CAS QUE SIGUI:

A- TRANSMISSIÓ DEL TÍTOL ENTRE FAMILIARS:
• Escrit al CR sol·licitant la baixa voluntària del titular i l'alta a favor d'un familiar directe (cònjuge, parella o descendent) amb documentació acreditativa (Llibre de família o altres).

B-TRANSMISSIÓ DEL TÍTOL PER DEFUNCIÓ:
• Certificat de defunció del titular.
• Escrit al CR sol·licitant l'alta a favor d'un únic familiar directe (cònjuge, parella o descendent) amb documentació acreditativa (Llibre de família o altres) i acord de la resta de possibles beneficiaris.  

C-ADQUISICIÓ D'HABITATGE A UN TITULAR QUE RENUNCIA AL TÍTOL:
• Escrit al CR sol·licitant la baixa voluntària del titular i l'alta a favor del nou propietari o propietària.
• Escriptura de compravenda del pis.

D-ADQUISICIÓ D'HABITATGE A UN TITULAR SENSE TRASPÀS DE TÍTOL PREVI:
(D'acord amb l'establert als Estatuts i per l'Assemblea General de COV, de maig de 2016)
• Escrit al CR sol·licitant l'alta, que ho valorarà en un termini de 2 mesos com a màxim.
• Documentació que acrediti ser propietari/a de l'habitatge durant com a mínim els últims 3 anys (Escriptura de la propietat).
• Documentació que acrediti que es tracta de l'habitatge habitual i permanent (certificat d'empadronament i rebuts de consum de l'habitatge).

 
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat
... ...