Projecte Singular COV de Lloguer

Projecte Singular COV de Lloguer
Lloguer assequible, estable, cooperatiu i comunitari

Email: ov@cov.coop
Telèfon: 93 379 14 00

EL CONTEXT

L’accés a un habitatge digne i accessible al Prat de Llobregat pateix les mateix dificultats que a tota l’Àrea de Metropolitana, amb alguns agreujants respecte l’oferta i la demanda. Respecte l’oferta, perquè es veu limitada per la presència de grans infraestructures que en limiten el creixement (Aeroport i Zona Franca, principalment) i perquè a diferència d’altres zones properes no hi ha hagut un gran desenvolupament urbanístic a la ciutat, que té pràcticament els mateixos habitants que fa 20 anys (63.893) i encara disposa de sòl urbanitzable. Respecte la demana, perquè el nivell de rendes de la població de la ciutat (RFDB 101’8) és lleugerament inferior a la mitja del Baix Llobregat (RFDB 103’6) però a l’hora els lloguers pateixen la pressió a l’alça de la demanda dels professionals que treballen a l’Aeroport i la població expulsada pels preus de Barcelona i el seu entorn immediat.

El Prat, alhora, té una llarga tradició cooperativa, agrària i d’habitatge d’accés a pisos de propietat i també amb experiència en el lloguer, com la pròpia COV, amb una oferta de lloguer completament insuficient per respondre a la demanda actual, de més de 90 persones expectants d’un habitatge de lloguer a preu assequible.

LA PROPOSTA

Donada la situació de dificultat d’accés a un habitatge digne per a tantes famílies, la COV proposa la construcció d’habitatge protegit en règim de lloguer, estable, cooperatiu i comunitari. Un model alternatiu a l’accés a l’habitatge que ha de permetre: accessibilitat, estabilitat i arrelament, autogestió i cooperativisme, foment de l’economia social i renovar el compromís missional de la COV al construir habitatge, de nou.

La COV ha proposat a l’Ajuntament del Prat accedir a un solar públic de 3.300m² de superfície, que representen 9.860m² d’edificabilitat (un màxim de 101 habitatges). Es tracta de la parcel·la 4A1 de l’Eixample Sud i en aquests moments ja hi ha una negociació sobre les condicions de cessió del solar amb l’objectiu de tancar-ho abans de desembre 2018. Finalment no ha estat fins a desembre de 2019 que es materialitzarà la cessió del solar.

La COV es proposa la promoció d’un bloc de 92 habitatges d’1, 2 i 3 habitacions (segons l’avantprojecte actual) amb locals comercials als baixos, tots de lloguer. La gestió del lloguer es farà per part d’una cooperativa de la que en formen part els mateixos llogaters, amb l’objectiu que puguin participar en les decisions sobre la seva comunitat, tot i no ser-ne propietaris.

És imprescindible un disseny molt acurat de la fase de promoció i gestió cooperatives per a fer el projecte sostenible, cooperatiu i comunitari. Aquest és l’objectiu principal d’aquest projecte singular.

És per això que el projecte té una fase inicial d’estudi del model d’estructura de cooperativa que ha d’existir en la fase de promoció per a assegurar la màxima eficiència econòmica del projecte que permeti la introducció d’elements de sostenibilitat, tals com generació d’energia pròpia o reutilització d’aigües i alhora vetlli per preservar els espais de participació dels socis. I també en la fase de gestió, per a garantir un projecte cooperatiu que garanteixi la participació de les persones llogateres en la cooperativa, així com la seva introducció als valors i cultura cooperativa.

El projecte és possible i sostenible, perquè es combina la disponibilitat de cessió del sòl per part de l’Ajuntament amb la disposició de la COV de fer una inversió inicial amb el seu propi capital per a fer-ho possible.

El projecte és singular i innovador ja que combina els avantatges del règim de propietat amb avantatges del règim de lloguer: combina l’estabilitat que permet desenvolupar els projectes de vida i familiars i alhora no requereix una inversió per part de les famílies que sovint no tenen aquesta disponibilitat, fet que el diferència positivament d’altres models de tinença, també innovadors, però on és evident la necessitat d’una aportació econòmica inicial per part dels futurs usuaris. Al mateix temps també introdueix i reforça el factor cooperatiu amb la incorporació de 90 unitats familiars al cooperativisme, amb l’experiència i acompanyament de la COV com a exemple i suport.

OBJECTIUS

També s’emmarca en les línies de l’Estratègia Catalunya 2020, a l’abordar com a àmbit prioritari la cohesió social. Aquesta és clarament una iniciativa empresarial en l’àmbit de l’economia social que soluciona una de les principals demandes socials: l’habitatge.

A l’hora el projecte respon als següents objectius concrets:

  • Impulsar el cooperativisme com a forma de promoció, explotació i gestió de nous projectes d’habitatge de lloguer.
  • Impulsar la definició i inici d’un projecte de construcció d’habitatge de lloguer assequible, estable i de propietat cooperativa amb l’ampliació del parc d’habitatge de protecció oficial i de garantir-ne la seva continuïtat en el temps a través de la propietat cooperativa de l’edifici.
  • Desenvolupar un model cooperatiu de desenvolupament de projectes d’habitatge i de col·laboració entre l’economia social i les administracions públiques, que es pugui reproduir en altres casos.
  • Desenvolupar una metodologia pròpia de gestió comunitària i cooperativa de les comunitats de llogaters, per a la co-creació de comunitat, a partir de la seva participació com a socis de la cooperativa que gestiona el seu habitatge.

DADES DE CONTACTE

Email: ov@cov.coop
Telèfon: 93 379 14 00

 
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat
... ...